• אביטל אנגל

סכנה


סכנה !

לא ללכת יחפים, שאריות מתכות חדות פזורות בחול

סכנה !

הפרדה בין הורים לילדים במקום

סכנה !

החופש נמצא ממש במרחק יריקה

סכנה !

אימא בואי איתי לים, אני מפחדת לבד

סכנה !

אימא, בואי לכאן, מסוכן שם איפה שאת נמצאת....

סכנה !

אין מציל!

סכנה !

"בואי מיד הנה, הים סוער!"

סכנה !

כלים כבדים חוצים את החוף

סכנה !

רעש הגלים מחריש אוזניים, לא תמיד שומעים אחד את השני

סכנה !

אין כניסה למבוגרים

סכנה !

כל הנכנס למתחם החופשי, על אחריותו בלבד

סכנה....

איזו סכנה אתם מרגישים מהתמונה? או אולי אתם מרגישים משהו אחר והמילה סכנה לא משפיעה לכם על ההתבוננות?

ספרו לי, אוהבת לשמוע מה כל אחד מרגיש מול הצילום.

© Created 2016 by Avital Engel.