50 ??? W.T.F

מצד אחד אני מרגישה שאני פה כבר המון זמן ושעברתי הרבה בחיי, מצד שני, רבאק! אני עומדת מול המראה, מתבוננת בי, ולא מצליחה להבין מה זה ה-50 הזה?

© Created 2016 by Avital Engel.